Duyurular
Mersin Hava Durumu
Anket
Döviz Bilgieri
Merkez Bankası Döviz Kuru
  ALIŞ   SATIŞ
USD 0   0
EURO 0   0
       
Özlü Sözler
İstemek "istiyorum" demek değil, harekete geçmektir. (A.Maurrois)
Sponsorlarımız
Derneğin genel amaçları

Derneğin genel amaçları

Her yaş grubu için, rehabilitasyon alanda çalışan, fizyoterapist, ergoterapist, işitme ve konuşma terapisti  çocuk gibi doğrudan ilgili terapistleri asil üye olarak, çocuk nörologları, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları, çocuk ruh sağlığı uzmanları, psikolog, çocuk gelişimi ve eğitimi ve sosyal hizmet uzmanları, ayrıca nöroloji, beyin cerrahisi ve kadın doğum hastalıkları uzmanları, ortopedi, fizik tedavi ve rehabilitasyon, kulak boğaz burun ve göz hastalıkları, pratisyen hekim ve halk sağlığı uzmanları, hemşire, özel eğitim öğretmenlerini fahri üye olarak bir dernek altında toplamak.

  • Nörogelişimsel Tedavinin (NDT) (Bobath)  tanıtılmasını sağlamak, geliştirmek, yaygınlaştırmak için çalışmalar yaparak,  Bobath terapistlerinin ulusal ve uluslar arası alanda tanınırlığını sağlamak. 
  • Serebral palsi ve benzeri gelişimsel ve nörolojik problemlerde (NDT)(Bobath) terapisinin standartları oluşturmak, korumak ve yükseltmek ve bu konuda bilimsel çalışmalar yapmak.
  • Hedef hastalıkların toplumda tanınmasına ve öneminin anlaşılmasına yönelik çalışmalarda bulunmak. Bu amaçla ilgili resmi, özel ve basın yayın kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.
  •  NDT(Bobath) ile ilgili uslar arası kuruluşlarla (Avrupa Bobath Eğitmenleri Birliği-European Bobath Tutors Association-EBTA v.b) üyelik ilişkileri kurmak, işbirliği yapmak ve bu yolla gelecek yardımları gereksinimlere göre yönlendirmek.
  • Kapsamına giren konuların yurt çapında tanıtılması ve çözümlenmesini sağlamak, bu konuya yardımcı olacak kitap, broşür, dergi, görsel ve yazılı eğitim materyali yayınlamak. 
  • Serebral palsi ve ilgili nörolojik problemlerin tedavisinde etkin uygulayıcılar olan  NDT-Bobath Terapistleri yetiştirmek.
  • Bu konuda çalışmaların dünya standartlarından geri kalmaması ve dernek üyeleri arasında bilgi alış verişi ve sorunlarla ilgili kişilerin eğitimini sağlamak amacı ile konferanslar, seminerler ve kongreler düzenlemek; ilgili resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak.
  • Kamuoyunu çocukluk çağı engellilikleri ve rehabilitasyonu konusunda aydınlatmak ve bilgilendirmek için kongre, sempozyum, kurs ve benzeri toplantılar düzenlemek dergi, kitap, broşür gibi yayınlar yanı sıra medya ve elektronik ortamı da kullanarak etkinliklerini tanıtmak.

Okunma Sayısı: 1421


3.236.83.14
DİĞER HABERLER

 

Bobath Terapistleri Derneği © Copyright 2019  V4.1 Tüm Hakları Saklıdır.
Top