Duyurular
Mersin Hava Durumu
Anket
Döviz Bilgieri
Merkez Bankası Döviz Kuru
  ALIŞ   SATIŞ
USD 0   0
EURO 0   0
       
Özlü Sözler
Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez. (Montaigne)
Sponsorlarımız
DERNEĞİMİZİN TARİHÇESİ


  

Derneğin genel amaçları

Her yaş grubu için, rehabilitasyon alanda çalışan, fizyoterapist, ergoterapist, işitme ve konuşma terapisti  çocuk gibi doğrudan ilgili terapistleri asil üye olarak, çocuk nörologları, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları, çocuk ruh sağlığı uzmanları, psikolog, çocuk gelişimi ve eğitimi ve sosyal hizmet uzmanları, ayrıca nöroloji, beyin cerrahisi ve kadın doğum hastalıkları uzmanları, ortopedi, fizik tedavi ve rehabilitasyon, kulak boğaz burun ve göz hastalıkları, pratisyen hekim ve halk sağlığı uzmanları, hemşire, özel eğitim öğretmenlerini fahri üye olarak bir dernek altında toplamak.

  • Nörogelişimsel Tedavinin (NDT) (Bobath)  tanıtılmasını sağlamak, geliştirmek, yaygınlaştırmak için çalışmalar yaparak,  Bobath terapistlerinin ulusal ve uluslar arası alanda tanınırlığını sağlamak. 
  • Serebral palsi ve benzeri gelişimsel ve nörolojik problemlerde (NDT)(Bobath) terapisinin standartları oluşturmak, korumak ve yükseltmek ve bu konuda bilimsel çalışmalar yapmak.
  • Hedef hastalıkların toplumda tanınmasına ve öneminin anlaşılmasına yönelik çalışmalarda bulunmak. Bu amaçla ilgili resmi, özel ve basın yayın kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.
  •  NDT(Bobath) ile ilgili uslar arası kuruluşlarla (Avrupa Bobath Eğitmenleri Birliği-European Bobath Tutors Association-EBTA v.b) üyelik ilişkileri kurmak, işbirliği yapmak ve bu yolla gelecek yardımları gereksinimlere göre yönlendirmek.
  • Kapsamına giren konuların yurt çapında tanıtılması ve çözümlenmesini sağlamak, bu konuya yardımcı olacak kitap, broşür, dergi, görsel ve yazılı eğitim materyali yayınlamak. 
  • Serebral palsi ve ilgili nörolojik problemlerin tedavisinde etkin uygulayıcılar olan  NDT-Bobath Terapistleri yetiştirmek.
  • Bu konuda çalışmaların dünya standartlarından geri kalmaması ve dernek üyeleri arasında bilgi alış verişi ve sorunlarla ilgili kişilerin eğitimini sağlamak amacı ile konferanslar, seminerler ve kongreler düzenlemek; ilgili resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak.
  • Kamuoyunu çocukluk çağı engellilikleri ve rehabilitasyonu konusunda aydınlatmak ve bilgilendirmek için kongre, sempozyum, kurs ve benzeri toplantılar düzenlemek dergi, kitap, broşür gibi yayınlar yanı sıra medya ve elektronik ortamı da kullanarak etkinliklerini tanıtmak.

2023 Tarihinde derneğin ismi BOBATH TERAPİSTLERİ DERNEĞİ olarak güncellenmiştir. Kısaltmasi (BTD)'dir.

 

Önceki Yönetim Kurulları

 

2014-2016  yönetim kurulu üyeleri

Prof. Dr. Mintaze Kerem Günel – Yönetim Kurulu Başkanı

Uz. Fzt. Feride Bilir –Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Uz. Fzt. Cemil Özal - Genel Sekreter

Fzt. Nüket Tanacı Akçay - Sayman

Fzt. Arzu Durak – Üye

Fzt. Seval Kutlutürk - Yedek Üye

Fzt.A. Erhan KARADENİZ - Yedek Üye

Fzt. Turan ÇİĞDEM - Yedek Üye

Fzt. Sevi Sevimli TAŞKIN- Yedek Üye

Fzt. Esra İncesu ORAL - Yedek Üye

 

2016-2018  yönetim kurulu üyeleri

Prof. Dr. Mintaze Kerem Günel – Yönetim Kurulu Başkanı

Uz. Fzt. Feride Bilir –Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Uz. Fzt. Cemil Özal - Genel Sekreter

Fzt. Nüket Tanacı Akçay - Sayman

Fzt. Arzu Durak – Üye

Fzt.Anıl SOYKAN - Yedek Üye

Fzt.A. Erhan KARADENİZ - Yedek Üye

Fzt. Turan ÇİĞDEM - Yedek Üye

Fzt. Sevi Sevimli TAŞKIN- Yedek Üye

Fzt. S. Özge ÖZBEK - Yedek Üye

 

2018-2020  yönetim kurulu üyeleri

Prof. Dr. Mintaze Kerem Günel – Yönetim Kurulu Başkanı

Uz. Fzt. Feride Bilir –Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Uz. Fzt. Cemil Özal - Genel Sekreter

Fzt. Nüket Tanacı Akçay - Sayman

Fzt. Arzu Durak – Üye

Fzt.Anıl SOYKAN - Yedek Üye

Fzt.Özge ÖZBEK - Yedek Üye

Fzt. Turan ÇİĞDEM - Yedek Üye

Fzt. İlgi Sayın Tandoğan - Yedek Üye

Fzt. Kübra Seyhan - Yedek Üye 

 

2021-2023 yönetim kurulu üyeleri

Prof. Dr. Mintaze Kerem Günel – Yönetim Kurulu Başkanı

Uz. Fzt. Feride Bilir –Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Uz. Fzt. Cemil Özal - Genel Sekreter

Fzt. Nüket Tanacı Akçay - Sayman

Fzt. Arzu Durak – Üye

Fzt.Anıl SOYKAN - Yedek Üye

Fzt.Özge ÖZBEK - Yedek Üye

Fzt. Ayten İlgi Tandoğan - Üye

Fzt. Kübra Seyhan BIYIK -  Üye 

Fzt. Nilay KÜLAHLI - Yedek Üye

Fzt. Derya Kardeş EKİCİ - Yedek Üye

Fzt. Fuat SÖNMEZ - Yedek Üye

Fzt. Şadiye Sezin Şimşek AYBAR - Yedek Üye

Fzt. Hatice Nur GÖZÜKÜÇÜK - Yedek Üye

 

 

Bobath Terapistleri Derneği © Copyright 2019  V4.1 Tüm Hakları Saklıdır.
Top