Duyurular
Mersin Hava Durumu
Anket
Döviz Bilgieri
Merkez Bankası Döviz Kuru
  ALIŞ   SATIŞ
USD 0   0
EURO 0   0
       
Özlü Sözler
Bir insana yapılacak en büyük kötülük, ona umut verip sonra hiçbir şey olmamış gibi gitmektir. Friends
Sponsorlarımız
Bobath (Nörogelişimsel Tedavi) Hakkında


Serebral Palside Bobath Uygulaması

 

 Alman Fizyoterapist olan Berta Bobath kariyerinin başlarında jimnastik ekipleri ile çalışmıştır. İngiltere’de inme sonrası rehabilitasyon alanında çalışmaya başlayan Bayan Bobath temellerini eşi nörofizyolog, tıp hekimi  Karel Bobath ile attığı bu konsept ile tanınmış ressam Simon Elwes’in inme sonrası kariyerine devam edebilmesine destek olması ile adını duyurmuştur. Özellikle erken dönem, bebeklik ve çocukluk çağı beyin hasarlarının rehabilitasyonuna ilgi duymuş, 1951 yılında “Western Cerebral Palsy Centre” adı ile ilk kliniğini kurmuştur. Bu klinikte eşi Karel Bobath’ın da bilimsel katkıları ile çalışmalarını sürdürmüş ve Bobath yaklaşımına dair eğitimler vermeye başlamıştır. 1956 yılında yazdıkları makale ile  Bertha ve Karel Bobath serebral palsi rehabilitasyonunun hayatın ilk 6 ayı içerisinde başlaması gerektiğini belirtmişlerdir. Daha sonra yaptıkları çalışmalar ile serebral palsinin çocuğun motor yetenekleri üzerindeki etkilerini ve bu etkilerin fonksiyon üzerinde oluşturduğu limitasyonları açıklamaya çalışmışlar ve bu negatif etkilerin en aza indirgenerek çocukların yaşamlarında aktif olmalarını sağlamak üzere çalışmalarını derinleştirmişlerdir.

 

Bobath konsepti bu çalışmalar sonrasında oluşturulmuş ve günümüzde yaygın şekilde uygulanmakta olan çocuğa bütüncül olarak bakan bir rehabilitasyon yaklaşımıdır. Bu yaklaşım yeni bilgileri özümseyerek sürekli gelişen “yaşayan” bir yaklaşımdır. Aktivite limitasyonları çocuğun sağlık durumu, kişisel faktörler ve içerisinde bulunduğu çevrenin etkilerinin birbiri ile olan karmaşık etkileşimlerinden meydana gelmektedir.  Konsept çocuğun tipik postüral tecrübeler edinmesini, duyusal eksikliklerin azalmasını ve vücut yapı ve fonksiyonlarının iyileşmesini bu sayede günlük yaşamda bağımsızlık düzeyinin arttırılmasını hedeflemektedir. Bobath yaklaşımında motor performans, postüral kontrol ve stabilitenin arttırılmasında etkili olarak çocuğun aktivite kısıtlılıklarının azalması ve katılım ve başarısının artması  hedeflenmektedir.

 

 

Bobath uygulaması tüm uygulayıcıları tarafından aynı şekilde uygulanan standart egzersizler ya da aynı kalıp içerisinde kalacak uygulamalar bütünü değildir. Motor, duyusal ya da bilişsek bozukluğun derecesi ne olursa olsun her çocukta uygulanabilecek bu uygulamada belirli akıl yürütme yolları ile çocuklar değerlendirilir. Ardından her terapist (8 haftalık 320 saatlik temel Bobath eğitimini alan fizyoterapist, ergoterapist ve dil konuşma terapisti) klinik ve bilimsel bilgi birikimleri ve tecrübeleri eşliğinde tespit edilen fonksiyonel kısıtlılıklar için özel bir program oluşturur. Bertha ve Karel Bobath yöntemin bu yönü ile gelişmeye ve büyümeye devam edeceğini umduklarını vurgulamışlardır böyle de olmuştur. Günümüzde modern bilimsel bilgilere dayanarak uygulanan Bobath yaklaşımı, ailelerin de memnuniyet düzeylerinin fazla olması nedeni ile Avrupa ve diğer ülkelerde serebral palsili çocuklar ve yetişkinler, serebral palsi riski yüksek bebekler ve benzeri nörogelişimsel ve nörolojik çocukluk çağı başlangıçlı durumlarda en yaygın kullanılan uygulama olmaya devam etmektedir.  

 

 

2022 yılında yazılmış olan sistematik derlemede (Cabezas-López 2022) Bobath yönteminin diğer yöntemler ile kıyaslandığı dört randomize kontrollü çalışmadan üçünde Bobath yöntemi daha avantajlı bir çalışmada ise eşit olarak görülmüştür.

 

Günümüzde Bobath Eğitimi 1971 yılında 5 ülkeden temsilcilerin katılımı ile yönteme dair eğitimlerin düzenlenmesi amacı ile kurulan “The European Bobath Tutors’ Association” (EBTA) çatısı altında verilmektedir. EBTA bugün ülkemizde dahil olmak üzere 18 ülkede temsil edilmektedir. Ülkemizde de örogelişimsel Tedavi Terapistleri Derneği olarak düzenlemekte olduğumuz eğitimler EBTA ile koordine edilen ve birlikte planlanan eğitimlerdir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAKLAR

  1. Gunel MK. Cerebral Palsy: Current Steps: BoD–Books on Demand; 2016.
  2. Bobath K, Bobath B. The diagnosis of cerebral palsy in infancy. Archives of disease in childhood. 1956;31(159):408.
  3. Bobath B. The very early treatment of cerebral palsy. Developmental Medicine & Child Neurology. 1967;9(4):373-90.
  4. https://en.wikipedia.org/wiki/Berta_Bobath
  5. https://www.ebta.eu/whoweare/
  6.  The effects of Bobath therapy on children with cerebral palsy: a systematic review Mercedes Cabezas-López and Elena Bernabéu-Brotóns International Journal of Therapy and Rehabilitation 2022 29:7, 1-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bobath Terapistleri Derneği © Copyright 2019  V4.1 Tüm Hakları Saklıdır.
Top